صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

اعلام نمرات میان ترم درس فناوری اطلاعات در مدیریت 3

نمرات میان ترم درس فناوری اطلاعات در مدیریت 3 تاریخ آزمون میان ترم 15/2/1394

** لازم به یادآوری است نمرات ثبت شده در گلستان با افزایش این میزان برای دانشجویان فعال و حاضر در کلاس لحاظ خواهد شد و باید توجه داشت که ارفاق به این دست دانشجویان حق سایر دانشجویان را ضایع نمی سازد زیرا نمرات اکتسابی شما در جدول زیر لحاظ شده وهیچ نمره ای بابت عد شرکت در کلاس از دانشجو کسر نشده است.

 

نمره برگه از 6 نمره بدون ارفاق

شماره دانشجویی

ردیف

4.25

900374582

1

1.0

900163338

2

2.25

900344607

3

1

900018216

4

2.5

890315107

5

0.5

900263668

6

4

900019200

7

2.25

890047234

8

1.25

861139084

9

1.5

890041750

10

0.5

866143060

11

0.75

890016966

12

4.25

917686381

13

 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file