صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

میان ترم درس فناوری اطلاعات در مدیریت 3

با سلام

میان ترم درس مهندسی فناوری اطلاعات 2 بر اساس هماهنگی انجام شده در روز سه شنبه مورخ 1394/2/15 ساعت 16:30 برگزار خواهد شد ، بدیهی است مکان آزمون در روز مقرر مشخص خواهد شد و حتی در صورت عدم تخصیص کلاس توسط امور کلاسها دانشجویان موظفند تا مراجعه من به دانشگاه و تعیین تکلیف محل برگزاری کلاس تامل فرمایند

نوع آزمون: تشریحی

سرفصل آزمون: از دو فصل اول منبع به اضافه فصل سوم تا ابتدای بخش 14-2

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file