صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

اعلام نمرات میان ترم مبانی فناوری اطلاعات

نمرات میان ترم درس مبانی فناوری اطلاعات:

 

شماره دانشجویی

نام خانوادگی

نمره خام

نمره نهایی

924087947

فریده نوروزی

2

4

923769883

علی رضایی

2.75

4.74

924087528

شبنم سادات محمدی

1.5

3.5

880316515

محبوبه پورکلاتی

2.75

2.75

924086523

فاطمه سلمانی

3.5

5.5

900317726

آرزو صفرنژاد

5.5

6

924087538

محبوبه محمدی

5.5

6

924085017

طاهره ابراهیمی

3.5

5.5

880317404

ملیحه موحدی اصل

2.75

4.75

924087452

فاطمه لزگی

3.5

5.5

917753292

حوریه نوری

3.5

5.5

900295592

فاطمه شاکر هدایت

2.75

2.75

890313515

راضیه ایمانی

2.75

4.75

900229445

سمیرا خسروی

2.75

4.75

900264057

جواد رفیعی

2.75

4.75

890315125

سمیرا محمدیان

0.75

2.75

917686381

تفقدی زارع

1.5

3.5

917839572

فاطمه شورورزی

4

6

917839577

ناهید طالبی

4

6

870030361

طاهره سادات رباط جزی

4

6

890313617

فائزه پورکیا

2

4

900094976

مریم فلاحی

0.75

2.75

88023978

زهره آراسته شاهراه

5.5

6

900344607

سمیرا علیزاده

2.75

4.75

924086919

اکرم عباسیان

2

4

917753234

ندا ذکری

0.74

2.75

900126870

زهرا اسحاقی

4

6

917753230

منیره شریفی راد

0.75

2.75

880258931

ملیحه صنوبری

2.75

4.75

 
[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file