صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

آزمون میان ترم درس مبانی فناوری اطلاعات

تاریخ: 21/2/93

ساعت: 16:30

نوع برگزاری: تمام تستی

مقدار آزمون: تا صفحه 220  کتاب

[ 1 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file