صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

آزمون میان ترم درس مهندسی فناوری اطلاعات 2

تاریخ آزمون:  1393/2/14 روز یکشنبه

نوع آزمون: تمام تستی

مدت آزمون: 1 ساعت

زمان آغاز: 16:30

منبع: سه فصل اول کتاب

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file