صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

نمرات میان ترم درس مبانی فناوری اطلاعات

سلام

نمرات خام نمرات اکتسابی دانشجویان از برگه بوده و نمره نهایی با ارفاق برای دانشجویان در گلستان ثبت خواهد شد لازم به یادآوری است برای دانشجویانی که در آزمون شرکت نکرده اند نمره 0 لحاظ خواهد شد.

 

نمره نهایی

نمره از 6

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

ردیف

4.5

2.5

900115304

 

1

5.5

4.5

8903151107

 

2

6

6

909794946

 

3

4.25

2.25

880241102

 

4

5.5

3.75

900033510

 

5

3

1

890313368

 

6

5

3

923816952

 

7

5.5

4.5

909794072

 

8

4.5

2.5

900376122

 

9

2

0

917687616

 

10

5.5

4.25

917685796

 

11

3.25

1.25

871195146

 

12

4.5

2.5

900289641

 

13

5.5

4.25

917753215

 

14

3.25

1.25

917686042

 

15

5.5

3.75

866143066

 

16

5

3

8661423383

 

17

2.75

0.75

900357160

 

18

2.25

0.25

924086919

 

19

3.25

1.25

880240572

 

20

3

1

917504993

 

21

 

 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file