صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

درس مباحث نو در فناوري اطلاعات

در این درس دانشجویان اقدام به پرزنت یک فصل از درس خواهند داشت که نمره حاصل از این پرزنت به همراه آزمون میان ترم مبنای محاسبه نمره میان ترم خواهد بود، برای این پرزنت از تاریخ سه شنبه هفته جاری با پرزنت زیر کار آغاز خواهد شد، دانشجویان توجه داشته باشند که از فصل چهار به بعد به ترتیب زیر اقدام شده و هر دانشجو از طریق ارسال ایمیل در سامانه ECG  و دریافت تایید آن از من اقدام خواهند کرد.

لازم به ذکر است عدم پرزنت باعث خواهد شد نمره آزمون میان ترم از 4 محاسبه شود

با توجه به محدودیت تعداد فصلها و زمان کلاس سریعتر اقدام فرمایید

لیست فصل های اختصاص شده به دانشجویان  و تاریخ مربوطه از طریق همین سایت به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.

1-      آقای پوریا براتیان  فصل چهارم کتاب تاریخ ارائه 1392/8/7

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file