صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

حذف پروژه از درس زبان تخصصی

با توجه به درخواستهای مکرر دانشجویان در خصوص حذف پروژه ترجمه در خصوص کمک به نمره و آزمون میان ترم با هماهنگی حاضرین در کلاس مقرر شد این بخش از میان ترم حذف شود و تنها آزمون میان ترم به صورت تمام تستی و در زمانی که از طریق همین سایت به اطلاع خواهد رسید، عمل شد(حذف ترجمه از میان ترم)

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file