صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

پروژه های فارغ التحصیلی

در خصوص پروژه های فارغ التحصیلی من سعی دارم با دانشجویانی کار کنم که ظرفیت علمی اولیه را دارا باشند و همچنین پتانسیل ورود به حوزه های جدید  لذا تنها و با وسواس در زمینه انتخاب دانشجو و پروژه عمل کرده و هدف من انجام و ارائه یک کار مفید و کاربردی خواهد بود لذا از پذیرش دوستانی که هدف آن های تنها گذراندن پروژ و کسب نمره است معذور خواهم بود...

 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file