صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

دانشجویانی که تا کنون موضوع تحقیق خود را ارسال نکرده و یا نادرست ارسال کردند

دانشجویانی که در زمان مقرر شده قبلی اعلام موضوع نکرده اند، به هر دلیلی با کسر 0.5 نمره تا تاریخ پنج شنبه 91/12/10 ساعت 12 ظهر موظف هستند، موضوع خود را دقیقا مطابق پست قبلی تهیه و ارسال کنند.

در صورت عدم ارسال موضوع علاوه بر کسر0.5 نمره قبلی 1 نمره دیگر نیز از نمره نهایی کسر خواهد شد، موفق باشید.

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file