صفحه شخصی محسن شفيعي

با امید و تلاش سعی در آبادانی میهن داریم

نحوه ارائه در كلاس شيوه ارائه مطالب علمي و فني

 

نكات مهم در درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني

لطفا تمام موارد ذكر شده در اين بخش به دقت مطالعه شود و از پرسش سوالات تكراري اجتناب شود در اين صورت پاسخي داده نخواهد شد.

1-    هر دانشجو بايستي نسبت به انتخاب و ارائه يك موضوع تا نهايتاً ساعت 21 مورخ 3/11/91بر اساس فرمتي كه در ادامه بيان مي‌شود (مورد 3) اقدام كرده و از طريق سامانه ecgبه من ارسال كند:

چنانچه به هر دليلي دانشجو در اين فرصت اقدام به انتخاب و ارسال موضوع نكند مطابق مورد 4 رفتار خواهد شد.

2-    دانشجو بايد پس از انتخاب موضوع بر اساس تقسيم بندي انجام شده در جلسه يكشنبه مورخ 6 اسفندماه اقدام به ارائه در كلاس نمايد (مدت 15 دقيقه ارائه و مدت 5 دقيقه پرسش و پاسخ) دانشجوياني كه داراي اولويت هستند براي ارائه بايستي در جلسه روز يكشنبه 6/11/91 حضور داشته باشند در غير اينصورت بر اساس تاريخ‌هاي باقيمانده موظف به حضور و ارائه بوده و هيچگونه عذري پذيرفته نيست و در صورت عدم حضور فرصتي مجددي براي ارائه نخواهد داشت.

3-    فرمت ارسال عنوان تحقيق:

در قالب فايل ورد كه عنوان اين فايل شماره دانشجويي و نام ونام خانوادگي دانشجو بايد باشد.

عنوان ايميل نيز اينگونه تنظيم شود:"عنوان تحقيق درس شيوه ارائه مطالب علمي و فني"

در داخل اين فايل:

·         در سطر اول مشخصات كامل دانشجو (نام و شماره دانشجويي، رشته) نوشته شود و

·         در سطر دوم عنوان تحقيق به صورت مختصر و مفيد بدون كلمات اضافي و كاملا واضح و

·         در نهايت توضيح در مورد تحقيق در قالب نهايتا يك پاراگراف

4-    اگر دانشجو به هر دليل در تاريخ تعيين شده عنون تحقيق را ارسال نكرد بايد در انتظار باشد تا در صورت زمان اضافي در انتهاي ساير دانشجويان اقدام به ارائه كند در غير اينصورت نمره عملي و ميان ترم لحاظ نخواهد شد.

5-    پس از پايان ارائه دانشجوياني كه در سال 1392 مهلت ارائه برايشان تعيين شده بايد نسخه پرينت شده از تحقيق ارائه شده را مطابق روشي كه مشخص مي‌شود تهيه و در پايان تحقيق به من ارائه دهند.

6-    دانشجوياني كه در سال 1391 ارائه را انجام مي‌دهند تا آخر فروردين سال 1392زمان دارند براي ارائه مستند تحقيق

موفق باشيد

محسن شفيعي

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file