صفحه شخصی مريم ميرزاده رهني

توپولوژی شیکه

فایل تکمیل شده ی توپولوژی جلسه ی اخر ازمایشگاه شبکه را می توانید از اینجا دانلود کنید.[ 0 نظر ]
ارزشیابی درس آزمایشگاه شبکه

گزارش کار مباحث                             12 نمره

پروژه های آزمایشگاه                         2 نمره

امتحان پایان ترم                                8 نمره [ 1 نظر ]
جزوه ی آزمایشگاه شبکه

برای دریافت جزوه ی آزمایشگاه شبکه اینجا کلیک کنید.[ 0 نظر ]
1
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file