صفحه شخصی مريم ميرزاده رهني

ارزشیابی درس کاربرد کامپیوتر

کلاس تئوری

امتحان میان ترم (تستی)         4 نمره

تمرین                                   2 نمره

حضور در کلاس                      1 نمره ( اختیاری )

امتحان پایان ترم                     14 نمره 

کلاس عملی

سمینار                                2 نمره ( اختیاری)

امتحان پایان ترم                     20 نمره 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file