صفحه شخصی مريم ميرزاده رهني

ارزشیابی درس مهندسی اینترنت

امتحان میان ترم ( تستی )       4 نمره

تمرین                                   2 نمره

سمینار                                2 نمره ( اختیاری)

حضور در کلاس                      1 نمره ( اختیاری )

امتحان پایان ترم                     14 نمره 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file