صفحه شخصی مريم ميرزاده رهني

مهلت تحويل تحقيق درس اصول و مباني مديريت

مهلت تحويل تحقيق درس اصول و مباني مديريت تا تاريخ 26 ارديبهشت ماه تمديد شده است و پس از تاريخ مذكور هيچ تحقيقي تحويل گرفته نخواهد شد .

نمره ميان ترم دانشجوياني كه در امتحان حضور نداشته اند با توجه به تحقيق كلاسي از 2 محاسبه و با توجه به مشاركت و فعاليت هاي كلاسي حداكثر 1 نمره ي تشويقي هم به دانشجويان فعال تعلق خواهد گرفت .

*‌تحقيق درس اصول و مباني مديريت از اينجا قابل دانلود است .


** ليست ‌تحقيق هاي دريافت شده تا تاريخ 26/02/92 :

 

الهه رهباردار

900050959

حميده حاجيان

861139215

محبوبه مسعودي

900083048

فاطمه دبير

890053064

نسرين رضايي

900260960

مريم موسوي

900086094

الهه شجاع

900298202

سكينه رحماني

900047155

وحيد خوش قامت

900043567

حليمه پناهي

900177296

عليرضا قاسمي

900364172

محمدحسين اميني

917686070

 اکرم محمدپور

909795023

 مريم عرفاني

871242371

 ستاره جعفرپور

909794181

 امين ايماني

900152155

غلامی تکتم

880317141
محجوری زهرا

890315078

اريان زاده زهره

890313350

الهام ارغواني

866142526

فائزه حمزه

866142554

قادری ملیحه

870031702

 فاطمه علیزاده

900344871

 امیر خزاعی

900228779

 
[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file