صفحه شخصی مريم ميرزاده رهني

كلاس هاي جبراني درس مباني فناوري اطلاعات

با توجه به برگزاری امتحانات پایان ترم از 92/2/30 و کنسلی کلاسها از 92/2/28 ، زمان تشكيل كلاس هاي جبراني درس مباني فناوري اطلاعات به شرح زير مي باشد:

 

نام درس تاريخ برگزاري كلاس جبراني ساعت تشكيل
مباني فناوري اطلاعات گروه 01 1392/01/30 10-12
مباني فناوري اطلاعات گروه 02 1392/01/30 12-14
مباني فناوري اطلاعات گروه 01 1392/02/13 12-14
مباني فناوري اطلاعات گروه 01 1392/02/20 12-14

 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file