صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

راهنمای نوشتن خلاصه مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی مخابرات

دانشجویان گرامی فرمت فایل خلاصه ها بایستی به فرم زیر باشد.

فونت B Nazaninبا اندازه 14 تیتر سوالات باید boldباشد تمام متن ها باید تایپی باشد نه تصویر بین هر سوال یک خط فاصله وجود داشته باشد. نام فایل باید شماره صفحات خلاصه ای باشد که به شما تخصیص یافته است. فایل ورد خلاصه بایستی شماره صفحه داشته باشد.

کسانی که در موعود مقرر فایل خود را ارسال نکنند شامل کسر نمره خواهند شد.

در لینک زیر می توانید نمونه  را دریافت کنید.
دانلود الگوی مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی مخابرات

موفق باشید[ 0 نظر ]
راهنمای نوشتن خلاصه دانشگاه پیام نور مشهد

دانشجویان گرامی فرمت فایل خلاصه ها بایستی به فرم زیر باشد.

فونت B Nazaninبا اندازه 14 تیتر سوالات باید boldباشد سوالات تستی بایستی سال برگزاری آزمون داشته باشد جواب های تست به صورت پاسخنامه در آخرین صفحه ورد باشد تمام متن ها باید تایپی باشد نه تصویر بین هر سوال یک خط فاصله وجود داشته باشد. نام فایل باید شماره صفحات خلاصه ای باشد که به شما تخصیص یافته است. فایل ورد خلاصه بایستی شماره صفحه داشته باشد.

کسانی که در موعود مقرر فایل خود را ارسال نکنند شامل کسر نمره خواهند شد.

در لینک زیر می توانید نمونه  را دریافت کنید.
دانلود الگوی خلاصه پیام نور مشهد

موفق باشید[ 0 نظر ]
1
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file