صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

اسلاید های درس مدیریت و کنترول پروژه

سلام اسلاید های درس مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات ترجمه مهندس رامین مولانا پور را به همراه تست های پیام نور هر فصل می توانید از لینک های زیر دریافت کنید

دانلود اسلاید ها

دانلود تست های پیام نور هر فصل[ 1 نظر ]
سوالات امتحان میانترم به همراه کلید

سوالات امتحان میانترم  مدیریت و کنترول پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود سوالات +کلید[ 0 نظر ]
امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات

سلام

امتحان میانترم  مدیریت و کنترول پروژه در تاریخ  5اردیبهشت ماه روز شنبه ساعت  18:40برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل ششم می باشد[ 0 نظر ]
اسلاید های درس مدیریت و کنترل پروژه(ویرایش دوم)

سلام اسلاید های درس مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات ترجمه مهندس رامین مولانا پور را می توانید از لینک زیر در یافت کنید

دانلود اسلاید های فصل اول تا هفتم[ 2 نظر ]
امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات

سلام

امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات در تاریخ  15 آذر ماه روز شنبه ساعت 10برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل هفتم می باشد[ 0 نظر ]
نمرات میانترم مدیریت و کنترل پروژه

نمرات میانترم درس مدیریت و کنترول پروژه به شرح ذیل است

نام

نام خانوادگی

نمره ماینترم 2

نمره میانترم  1

نمره  حضور وغیاب

نمره کل

نمره سامانه گلستان( از 6)

احسان

ابولفضلی طوسی

6/5

4

1

6

6

مریم

اسد پور

7

3

0/5

5/5

5/5

راده

پیوندی

6

7

0/75

6

6

فریده

جهان پیما

6

4

0/75

5/75

5/75

فاطمه

جهانی

6

4

0/416667

5/416667

5/5

نرگس

حدادیان

4

5

0/666667

5/167

5/25

زهرا

حسینی

4

3

0/5

4

4

سمانه

حسینی

5/5

2

0/25

4

4

فاطمه

خاک

6

6

0/75

6

6

مرجان

رضا زاده

4/5

5

0/583333

5/333

5/5

تکتم

رمضانی

4/5

5

0/75

5/5

5/5

زیور

زارعی پردون

6

غ

0/416667

3/417

5/5

سمیرا

سعیدی

غ

غ

0/333333

0/333

0/5

پری

سیفی

7

6

0/666667

6

6

سید زهرا

شادمان

5/5

6

0/666667

6

6

عصمت

صمیمی

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

فاطمه

علیزاده بریوانلو

3/5

3

0/5

3/75

3/75

صبا

قدیریان

غ

7

0/25

3/75

3/75

فخری

کاردانی ملکی نژاد

7

7

0/416667

6

سحر

کریم زاده

6/5

4

0/583333

5/833

6

مهدی

کسرایی

غ

3

0/25

1/75

2/25

حسین

لاجوردی

5/5

5

0/583333

5/833

6

اکرم

محمد پور

غ

غ

0/166667

0/167

0/25

ایما

ممتاز

6/5

6

0/666667

6

6

سید نجمه

موسوی

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

زهرا

میرزایی

6

غ

0/25

3/25

5/25

میثم

نظری

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

عاطفه

نقاش

6

6

0/75

6

6

مرجان

اردکانیان

5/5

4

0/75

5/5

5/5

طناز

طباطبایی

غ

2

0/046875

1/047

1/25

 


[ 0 نظر ]
امتحان میانترم مدیریت و کنترل پروژه مرحله دوم

سلام

امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه  در تاریخ  4 خرداد ماه روز یکشنبه ساعت 16 برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و از فصل چهارم (162 تا پایان فصل) فصل 5 ،فصل 6 ، فصل 7 و فصل 9 می باشد

موفق باشید[ 0 نظر ]
امتحان میانترم مدیریت و کنترل پروژه

سلام

امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه  در تاریخ 11 اردیبهشت ماه روز پنج شنبه ساعت 13:30 برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و از صفحات 1 تا 161 خواهد بود

موفق باشید[ 0 نظر ]
اسلاید های درس مدیریت و کنترل پروژه

سلام اسلاید های درس مدیریت و کنترل پروژه را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

دانلود اسلاید ها[ 0 نظر ]
خلاصه درس مدیریت و کنترل پروژه

خلاصه نهایی کتاب مديريت وکنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات پیام نور به همراه نمونه سوالات مربوط به هر بخش در لینک زیر قابل دانلود است

با تشکر از تمام دانشجویانی که در تهیه این خلاصه در این ترم همکاری کردند.

دانلود خلاصه مدیریت و کنترل پروژه[ 1 نظر ]
اولین صفحهصفحه قبلی1 2 صفحه بعدی آخرین صفحه
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file