صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

نمره تشریحی پایان ترم خرداد 93

سلام نمره امتحان تجارت الکترونیک تشریحی ها به شرح ذیل است.

نام

نام خانوادگی

نمره تشریحی از 7

پوریا

براتیان

5/6

آزاده

حسن آبادی

7

سلیم

خنامانی فلاحتی پور

3/4

سپیده

درخشنده

7

هانیه

دوست زاده

5/6

محمد

رزازا

4/2

فریبا

زارعی

5/5

ناهید

شبانی

5/75

فریده

صیادی

5/85

سعید

عباسی

6/6

طاهره

عجم

4/75

زهرا

عرفانیان فعال

6

مریم

عظیمی

3/55

تکتم

غلامی

4/2

فاطمه

فدوی

3

فرزاد

فرازی

4/25

صبا

قدیریان

5/6

الهام

قنبری

1

زینب

قوامی

4/7

احمد

کلالی

2/4

 

مشهته

4/45

زهرا

ناصری صدر

4/3

زهرا

هاشمی نیا

4/6

 


[ 0 نظر ]
نمرات میانترم تجارت الکترونیک

نمرات میانترم تجارت الکترونیک از 6 نمره به شرح ذیل می باشد.

نام

نام خانوادگی

میانترم اول

میانترم دوم

حضور و غیاب(1)

نمره کل

نمره سامانه گلستان(6 نمره)

تکتم

باقرزاده

غ

غ

0/25

0/25

0/25

پوریا

براتیان

5/5

5

1

6

6

آزاده

حسن آبادی

غ

5

0/25

2/75

5/25

سپیده

درخشنده

غ

6

0/625

3/625

6

هانیه

دوست زاده

5

غ

0

2/5

5

محمد

رزازا

7

5

0/125

6

6

فریبا

زارعی

غ

غ

0/125

0/125

.25

ناهید

شبانی

3

5

0

4

5

سهیل

طوسی

غ

غ

0/125

0/125

.25

سعید

عباسی

5/5

5

0/75

6

6

طاهره

عجم

 

4

0/25

2/25

4/25

تکتم

غلامی

5/5

5

1

6

6

فاطمه

فدوی

5

7

0

6

6

فرزاد

فرازی

غ

غ

0/25

0/25

0/25

الهام

قنبری

3

7

0

5

6

احمد

کلالی

4

غ

0

2

4

مهسا

گلشاهی

غ

غ

0/125

0/125

.25

 

مشهته

غ

7

0/125

3/625

6

زهرا

ناصری صدر

3/5

5

0/75

5

5/75

زهرا

هاشمی نیا

3

7

0/125

5/125

6

احسان

وهاب پور

غ

غ

0/125

0/125

.25

سمانه

رضایی

غ

3

0

1/5

3

سلیم

خنامانی فلاحتی پور

غ

4

0

2

4

 


[ 0 نظر ]
امتحان میانترم تجارت الکترونیک

سلام

امتحان میانترم تجارت الکترونیک در تاریخ 28 اردیبهشت ماه روزیکشنبه ساعت 14 برگزار می شود

امتحان به صورت تستی و تشریحی بوده و از صفحات 121 تا 240خواهد بود

موفق باشید[ 0 نظر ]
کنسل شدن کلاس جبرانی تجارت الکترونیک

کلاس جبرانی تجارت در مورخ 13/2/93 شنبه برگزار نخواهد شد

 [ 0 نظر ]
امتحان میانترم تجارت الکترونیک

سلام

امتحان میانترم تجارت الکترونیک در تاریخ 6 اردیبهشت ماه روز شنبه ساعت 14:30 برگزار می شود

امتحان به صورت تستی و تشریحی بوده و از صفحات 1 تا 120 خواهد بود

موفق باشید[ 0 نظر ]
امتحان تشریحی پایانترم تجارت الکترونیک

نمرات تشریحی درس تجارت الکترونیک به شرح ذیل است. امتحان از 7 نمره می باشد

شماره دانشجویی

امتحان

866142648

4.5

866142649

5

880240001

3.25

866142540

2.75

866142550

2.5

870030609

4

880240320

5.25

870057115

5.25

880240494

5.5

861138675

4

861138542

5.75

900047388

3

890053200

4

870030589

1.75

880317069

غ

880317099

6.5

861138258

2.5

870030480

4

866142606

4.5

890053473

4

866209034

2.25

861138738

2.5

880241605

5.55

880241638

3.75

870018083

5.05

880259293

3.25

880241787

5.25

861139143

0.75

880077261

2.25

870031735

2.5

890017388

غ

 


[ 0 نظر ]
خلاصه کتاب تجارت الکترونیک

خلاصه نهایی کتاب تجارت الکترونیک پیام نور به همراه نمونه سوالات در لینک زیر قابل دانلود است

موفق باشید

دانلود خلاصه و تست های تجارت الکترونیک[ 0 نظر ]
اسلاید های درس تجارت الکترونیک بخش دوم کتاب

سلام اسلاید های درس تجارت الکترونیک را می توانید از لینک زیر دانلود کنید

دانلود اسلاید های فصل چهارم تا آخر کتاب[ 0 نظر ]
کلاس جبرانی تجارت الکترونیک

سلام

کلاس جبرانی تجارت الکترونیک در روز دوشنبه 4 آذر ماه ساعت 14 برگزار می شود

موفق باشیدسوالات میانترم تجارت الکترونیک مهر ماه 92 به همراه پاسخنامه

در لینک زیر می توانید سوالات و پاسخنامه را دانلود کنید

دانلود سوالات با پاسخنامه[ 0 نظر ]
اولین صفحهصفحه قبلی1 2 صفحه بعدی آخرین صفحه
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file