صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

اسلاید های درس کاربرد کامپیوتر

سلام اسلاید های درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی  کتاب کاربرد کامپیوتر مهندس اکبر شیرکوند و ابوالفضل هدایتی آذر را می توانید از لینک زیر در یافت کنید به همراه تست های پیام نور

دانلود فصل 1

دانلود فصل 2

دانلود فصل 3

دانلود فصل 4

دانلود فصل 5

دانلود فصل 6.1

دانلود فصل 6.2[ 1 نظر ]
امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی

سلام

امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی در تاریخ  19 اردیبهشت ماه روز شنبه ساعت  17 برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل چهارم می باشد[ 0 نظر ]
1
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file