صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

امتحان میانترم تجارت الکترونیک

سلام

امتحان میانترم تجارت الکترونیک در تاریخ 27 آبان ماه روز دوشنبه ساعت 14:30 برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و از صفحات 1 تا 142 خواهد بود

موفق باشید[ 0 نظر ]
راهنمای نوشتن خلاصه مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی مخابرات

دانشجویان گرامی فرمت فایل خلاصه ها بایستی به فرم زیر باشد.

فونت B Nazaninبا اندازه 14 تیتر سوالات باید boldباشد تمام متن ها باید تایپی باشد نه تصویر بین هر سوال یک خط فاصله وجود داشته باشد. نام فایل باید شماره صفحات خلاصه ای باشد که به شما تخصیص یافته است. فایل ورد خلاصه بایستی شماره صفحه داشته باشد.

کسانی که در موعود مقرر فایل خود را ارسال نکنند شامل کسر نمره خواهند شد.

در لینک زیر می توانید نمونه  را دریافت کنید.
دانلود الگوی مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی مخابرات

موفق باشید[ 0 نظر ]
زمان خلاصه ها و کیفیت آنها در درس مهندسی نرم افزار مهر 92

سلام به دانشجویان گرامی در جدول زیر موعد خلاصه نویسی شما شده است .لطفا ابتدا خلاصه ها را به آدرس : hashem.mirzaei@ymail.com میل بزنید سپس در صورت نیاز به اصلاح، اشکالات را برطرف نموده و به ارشد گروه خانم قوی تن تحویل دهید.
خلاصه ها بایستی بر اساس "راهنمای و نوشتن خلاصه علمی کاربردی مخابرات" باشد. برای دیدن زمان ارایه و کیفیت آن بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.


ر

اعضاء گر
ادامه مطلب...

[ 4 نظر ]
دانشجویانی که با من پروژه بر داشته اید

جهت رفاه بیشتر دانشجویان پروژه ساعت معیین برای بررسی پروژه ها انتخاب شده است

کسانی که نیاز به مشورت درباره پروژه دارند می توانند تا پایان آذر روز های جمعه از ساعت 1:30 تا 3:30 به دانشگاه پیام نور بیایند

در ضمن بررسی پروژه منوط به تعیین وقت قبلی به صورت تلفنی می باشد دانشجویان حتما باید برای مشخص کردن منشور MOV پروژه شان تا پایان آبان ماه مراجعه کنند[ 0 نظر ]
آخرین مهلت تعیین خلاصه ها

سلام

دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور توجه فرمایید:

آخرین مهلت تعیین خلاصه ها تا تاریخ 26 آبان ماه می باشد

برای درس تجارت الکترونیک به خانم کاکری ایمیل بزنید: fahime1260@yahoo.com

برای درس مدیریت و کنترول پروژه به خانم مجردی ایمیل بزنید: sm.mojaradi@gmail.com

برای درس فناوری اطلاعات 2 به آقای کنعانی میل بزنید ایمیل بزنید: kanani.masoud@ymail.com

در ضمن در صورتی که صفحات خلاصه را انتخاب نکنید نمره شما تماما بر اساس نمره میانترم خواهد بود

موفق باشید[ 0 نظر ]
زمان خلاصه ها و کیفیت آنها در درس فناوری اطلاعات 2 مهر 92

سلام به دانشجویان گرامی در جدول زیر موعد خلاصه نویسی شما درج شده است .لطفا ابتدا خلاصه ها را به آدرس : hashem.mirzaei@ymail.com میل بزنید سپس در صورت نیاز به اصلاح، اشکالات را برطرف نموده و به ارشد گروه آقای کنعانی (kanani.masoud@ymail.com) تحویل دهید.
خلاصه ها بایستی بر اساس "راهنمای و نوشتن خلاصه" باشد. برای دیدن زمان ارایه و کیفیت آن بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.


نام
ادامه مطلب...

[ 1 نظر ]
زمان خلاصه ها و کیفیت آنها در درس مدیریت پروژه مهر 92

با عرض سلام به دانشجویان گرامی در جدول زیر موعد خلاصه نویسی شما درج شده است .لطفا ابتدا خلاصه ها را به آدرس : hashem.mirzaei@ymail.com میل بزنید سپس در صورت نیاز به اصلاح، اشکالات را برطرف نموده و به ارشد گروه سرکار خانم مجردی( sm.mojaradi@gmail.com) تحویل دهید.
خلاصه ها بایستی بر اساس "راهنمای و نوشتن خلاصه" باشد. برای دیدن زمان ارایه و کیفیت آن بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.


نام خانوادگی
ادامه مطلب...

[ 1 نظر ]
راهنمای نوشتن خلاصه دانشگاه پیام نور مشهد

دانشجویان گرامی فرمت فایل خلاصه ها بایستی به فرم زیر باشد.

فونت B Nazaninبا اندازه 14 تیتر سوالات باید boldباشد سوالات تستی بایستی سال برگزاری آزمون داشته باشد جواب های تست به صورت پاسخنامه در آخرین صفحه ورد باشد تمام متن ها باید تایپی باشد نه تصویر بین هر سوال یک خط فاصله وجود داشته باشد. نام فایل باید شماره صفحات خلاصه ای باشد که به شما تخصیص یافته است. فایل ورد خلاصه بایستی شماره صفحه داشته باشد.

کسانی که در موعود مقرر فایل خود را ارسال نکنند شامل کسر نمره خواهند شد.

در لینک زیر می توانید نمونه  را دریافت کنید.
دانلود الگوی خلاصه پیام نور مشهد

موفق باشید[ 0 نظر ]
زمان خلاصه ها و کیفیت آنها در درس تجارت الکترونیک مهر 92

با عرض سلام به دانشجویان گرامی در جدول زیر موعد خلاصه نویسی شما درج شده است .لطفا ابتدا خلاصه ها را به آدرس : hashem.mirzaei@ymail.com میل بزنید سپس در صورت نیاز به اصلاح، اشکالات را برطرف نموده و به ارشد گروه سرکار خانم کاکری (fahime1260@yahoo.com)تحویل دهید.
خلاصه ها بایستی بر اساس "راهنمای و نوشتن خلاصه" باشد. برای دیدن زمان ارایه و کیفیت آن بر روی ادامه مطلب کلیک فرمایید.


نام خانوادگی

ادامه مطلب...
[ 0 نظر ]
اولین صفحه صفحه قبلی 1 2 3 4 5 6صفحه بعدیآخرین صفحه
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file