صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

اسلاید های درس کاربرد کامپیوتر

سلام اسلاید های درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی  کتاب کاربرد کامپیوتر مهندس اکبر شیرکوند و ابوالفضل هدایتی آذر را می توانید از لینک زیر در یافت کنید به همراه تست های پیام نور

دانلود فصل 1

دانلود فصل 2

دانلود فصل 3

دانلود فصل 4

دانلود فصل 5

دانلود فصل 6.1

دانلود فصل 6.2

[ 1 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file