صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

سوالات امتحان میانترم به همراه کلید

سوالات امتحان میانترم  مدیریت و کنترول پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود سوالات +کلید

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file