صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات

سلام

امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات در تاریخ  15 آذر ماه روز شنبه ساعت 10برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل هفتم می باشد

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file