صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

نمره تشریحی پایان ترم خرداد 93

سلام نمره امتحان تجارت الکترونیک تشریحی ها به شرح ذیل است.

نام

نام خانوادگی

نمره تشریحی از 7

پوریا

براتیان

5/6

آزاده

حسن آبادی

7

سلیم

خنامانی فلاحتی پور

3/4

سپیده

درخشنده

7

هانیه

دوست زاده

5/6

محمد

رزازا

4/2

فریبا

زارعی

5/5

ناهید

شبانی

5/75

فریده

صیادی

5/85

سعید

عباسی

6/6

طاهره

عجم

4/75

زهرا

عرفانیان فعال

6

مریم

عظیمی

3/55

تکتم

غلامی

4/2

فاطمه

فدوی

3

فرزاد

فرازی

4/25

صبا

قدیریان

5/6

الهام

قنبری

1

زینب

قوامی

4/7

احمد

کلالی

2/4

 

مشهته

4/45

زهرا

ناصری صدر

4/3

زهرا

هاشمی نیا

4/6

 
[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file