صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

آموزش اکسل 2013

با سلام

در لینک زیر می توانید پاوپوینت آموزش اکسل 2013 را دانلود نمایید.

دانلود آموزش Excel 2013 فایل PPT

مباحث:
01 Working with your Microsoft Account and OneDrive
02 Storing files in the cloud with OneDrive
03 Sharing and collaborating with OneDrive
04 Relative and Absolute Cell References01
05 Relative and Absolute Cell References 02
06 Using cell references with multiple worksheets
07 Consider Off Notification Padideh
08 Remove decimal places
09 Function
10 Print Excel
11 Page layout
12 Print Page
13 Chart
14 Chart  02
15 Chart  03
16 Freeze
17 Number
18 Alignment
19 Merge && Format painter
20 Import
21 Hidden

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file