صفحه شخصی هاشم میرزایی نجفی

اسلاید های درس مدیریت و کنترول پروژه

سلام اسلاید های درس مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات ترجمه مهندس رامین مولانا پور را به همراه تست های پیام نور هر فصل می توانید از لینک های زیر دریافت کنید

دانلود اسلاید ها

دانلود تست های پیام نور هر فصل[ 1 نظر ]
اسلاید های درس کاربرد کامپیوتر

سلام اسلاید های درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی  کتاب کاربرد کامپیوتر مهندس اکبر شیرکوند و ابوالفضل هدایتی آذر را می توانید از لینک زیر در یافت کنید به همراه تست های پیام نور

دانلود فصل 1

دانلود فصل 2

دانلود فصل 3

دانلود فصل 4

دانلود فصل 5

دانلود فصل 6.1

دانلود فصل 6.2[ 1 نظر ]
سوالات امتحان میانترم به همراه کلید

سوالات امتحان میانترم  مدیریت و کنترول پروژه را می توانید از لینک زیر دریافت کنید.

دانلود سوالات +کلید[ 0 نظر ]
امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات

سلام

امتحان میانترم  مدیریت و کنترول پروژه در تاریخ  5اردیبهشت ماه روز شنبه ساعت  18:40برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل ششم می باشد[ 0 نظر ]
امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی

سلام

امتحان میانترم کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی در تاریخ  19 اردیبهشت ماه روز شنبه ساعت  17 برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل چهارم می باشد[ 0 نظر ]
اسلاید های درس مدیریت و کنترل پروژه(ویرایش دوم)

سلام اسلاید های درس مدیریت و کنترل پروژه فناوری اطلاعات ترجمه مهندس رامین مولانا پور را می توانید از لینک زیر در یافت کنید

دانلود اسلاید های فصل اول تا هفتم[ 2 نظر ]
امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات

سلام

امتحان میانترم مدیریت و کنترول پروژه های فناوری اطلاعات در تاریخ  15 آذر ماه روز شنبه ساعت 10برگزار می شود

امتحان به صورت تستی بوده و ازفصل اول  تا فصل هفتم می باشد[ 0 نظر ]
نمره تشریحی پایان ترم خرداد 93

سلام نمره امتحان تجارت الکترونیک تشریحی ها به شرح ذیل است.

نام

نام خانوادگی

نمره تشریحی از 7

پوریا

براتیان

5/6

آزاده

حسن آبادی

7

سلیم

خنامانی فلاحتی پور

3/4

سپیده

درخشنده

7

هانیه

دوست زاده

5/6

محمد

رزازا

4/2

فریبا

زارعی

5/5

ناهید

شبانی

5/75

فریده

صیادی

5/85

سعید

عباسی

6/6

طاهره

عجم

4/75

زهرا

عرفانیان فعال

6

مریم

عظیمی

3/55

تکتم

غلامی

4/2

فاطمه

فدوی

3

فرزاد

فرازی

4/25

صبا

قدیریان

5/6

الهام

قنبری

1

زینب

قوامی

4/7

احمد

کلالی

2/4

 

مشهته

4/45

زهرا

ناصری صدر

4/3

زهرا

هاشمی نیا

4/6

 


[ 0 نظر ]
آموزش اکسل 2013

با سلام

در لینک زیر می توانید پاوپوینت آموزش اکسل 2013 را دانلود نمایید.

دانلود آموزش Excel 2013 فایل PPT

مباحث:
01 Working with your Microsoft Account and OneDrive
02 Storing files in the cloud with OneDrive
03 Sharing and collaborating with OneDrive
04 Relative and Absolute Cell References01
05 Relative and Absolute Cell References 02
06 Using cell references with multiple worksheets
07 Consider Off Notification Padideh
08 Remove decimal places
09 Function
10 Print Excel
11 Page layout
12 Print Page
13 Chart
14 Chart  02
15 Chart  03
16 Freeze
17 Number
18 Alignment
19 Merge && Format painter
20 Import
21 Hidden[ 0 نظر ]
نمرات میانترم مدیریت و کنترل پروژه

نمرات میانترم درس مدیریت و کنترول پروژه به شرح ذیل است

نام

نام خانوادگی

نمره ماینترم 2

نمره میانترم  1

نمره  حضور وغیاب

نمره کل

نمره سامانه گلستان( از 6)

احسان

ابولفضلی طوسی

6/5

4

1

6

6

مریم

اسد پور

7

3

0/5

5/5

5/5

راده

پیوندی

6

7

0/75

6

6

فریده

جهان پیما

6

4

0/75

5/75

5/75

فاطمه

جهانی

6

4

0/416667

5/416667

5/5

نرگس

حدادیان

4

5

0/666667

5/167

5/25

زهرا

حسینی

4

3

0/5

4

4

سمانه

حسینی

5/5

2

0/25

4

4

فاطمه

خاک

6

6

0/75

6

6

مرجان

رضا زاده

4/5

5

0/583333

5/333

5/5

تکتم

رمضانی

4/5

5

0/75

5/5

5/5

زیور

زارعی پردون

6

غ

0/416667

3/417

5/5

سمیرا

سعیدی

غ

غ

0/333333

0/333

0/5

پری

سیفی

7

6

0/666667

6

6

سید زهرا

شادمان

5/5

6

0/666667

6

6

عصمت

صمیمی

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

فاطمه

علیزاده بریوانلو

3/5

3

0/5

3/75

3/75

صبا

قدیریان

غ

7

0/25

3/75

3/75

فخری

کاردانی ملکی نژاد

7

7

0/416667

6

سحر

کریم زاده

6/5

4

0/583333

5/833

6

مهدی

کسرایی

غ

3

0/25

1/75

2/25

حسین

لاجوردی

5/5

5

0/583333

5/833

6

اکرم

محمد پور

غ

غ

0/166667

0/167

0/25

ایما

ممتاز

6/5

6

0/666667

6

6

سید نجمه

موسوی

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

زهرا

میرزایی

6

غ

0/25

3/25

5/25

میثم

نظری

غ

غ

0/083333

0/083

0/25

عاطفه

نقاش

6

6

0/75

6

6

مرجان

اردکانیان

5/5

4

0/75

5/5

5/5

طناز

طباطبایی

غ

2

0/046875

1/047

1/25

 


[ 0 نظر ]
اولین صفحهصفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی آخرین صفحه
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file