صفحه شخصی تکتم دهقانی

ایمیل مرتبط با استاد:

edu.dehghani@gmail.com[ 0 نظر ]
لیست پروژه های تحقیقاتی نیمسال اول 93-94

لیست پروژه های اعلام شده  (نیمسال دوم 94-93):

استفاده از داده کاوی در شناسایی سرطان های زنان ( تحقیقاتی)

طراحی سیستم زمانبندی اتاق های عمل بیمارستان(تحقیقاتی و پیاده سازی)

پنهان سازی اطلاعات در متون فارسی موجود در فایل های Html(پیاده سازی)

 تعیین ساختار صفحات بتا با استفاده از مدل مخفی مارکوف (تحقیقاتی)

 دسته بندی پروتئین ها بر اساس شباهت ساختاری(تحقیقاتی)

 همترازی چند گانه توالی پروتئین ها(تحقیقاتی)

"دانشجویانی که مایل به انتخاب این پروژه ها هستند رزومه خود را برای بنده ایمیل کنند"[ 0 نظر ]
1
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file