صفحه شخصی نغمه دشتی

تاریخ میانترم درس مهندسی نرم افزار 1

با سلام  خدمت دانشجویان عزیز

میانترم درس مهندسی نرم افزار در تاریخ 9/12 ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد. درصورت عدم شرکت در جلسه میانترم بهیچ عنوان نمره ای بعنوان میانترم برای دانشجو ثبت نخواهد شد و نمره میانترم با ضریب اعمال خواهد شد.

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file