صفحه شخصی زینب ایزانلو

گزارش هفته پنجم

مرحله نصب گرافیکی GUI

بعد از RESTARTکامپیوتر نصب ادامه پیدا می کند در ابتدا نصب کننده مشغول بارگذاری درایورها می شود بسته به اینکه چه سخت افزاری را در کامپیوتر پیدا کند که در این مرحله ما نیاز نیست که کاری انجام دهیم.

       

سپس صفحه زیر ظاهر می شود و دکمه CUSTOMIZEرا فشار می دهیم

که در این مرحله می توانیم بر اساس موقعیت جغرافیایی خود تاریخ-زمان –زبان - اعداد و نوع صفحه کلید و چیزهای مربوط به منطقه جغرافیایی راتنظیم کنیم.

       

   

نکته: برای ما که در منطقه آسیا زندگی می کنیم باید تیک مربوط به انتخاب زبان مربوط به آسیا را انتخاب می کنیم که سپس یک پیغام ظاهر می شود که با OK کردن ادامه می دهیم سپس APPLY کردن NEXTرا می زنیم.

 

در این مرحله نام و ارگان مربوطه را وارد می کنیم. سپس شماره سریال ویندوز را وارد می کنیم در این مرحله از ما تعداد و نوع مجوز محصول را از ما می پرسد یعنی اینکه فقط مجوز ویندوز 2003 را می خواهیم و برای هر کلاینت مجددا مجوز خریداری می کنیم و یا اینکه مجوز یک 2003 و مثلا 500 کلاینت را داریم.

 

مرحله پنجم مرحله تعیین نام کامپیوتر و انتخاب رمز داخلیADMINISTRATORاست. اگر رمز را وارد نکنیم و یا اشتباه وارد کنیم (در CONFIRM) یک پیغام خطا دریافت خواهید کرد تا درستش را وارد کنید. حال روز –زمانوTIMEZONEرا تعیین می کنیم ..نصب در این مرحله اجزا شبکه را نصب می کند

 

اگر کارت شبکه داشته باشیم و ویندوز بتواند آنرا تشخیص دهد یک صفحه مربوط به تنظیمات شبکه باز می شود اگر تنظیم خاصی مد نظر شما نیست با انتخاب TYPCAL مراحل نصب را ادامه می دهیم و گرنه CUSTOMرا انتخاب می کنیم. اگر CUSTOMرا انتخاب کنید صفحه ای باز می شود که می توانید تنظیماتی را انجام دهید از جمله با بردن Highlight بر روی TCP/IPو زدن کلید PROPERTIES      می توانید IP کامپیوتر خود و SUBNETMASK مربوطه را تعیین کنید و به آن مقدار بدهید. در اینجا اگر می خواهید کامپیوتر را عضو یک workgroupو یا domain کنید باید اسم workgroup  یا domainمربوطه را وارد کرده و سپس مراحل مربوط به اتصال ویندوز xp به domain گفته شد را ادامه می دهیم و گر نه تنظیمات پیش فرض را انتخاب کرده و ادامه می دهیم . دیگر تا کپی کردن فایلها و تنظیمات مربوطه مراحل نصب نیازی به انجام کاری نیست تا مراحل نصب بصورت اتوماتیک تمام شود و کامپیوتر دوباره راه اندازی شود و این تمام کارهایی بود که ما برای نصب ویندوز 2003 نیاز بود انجام دهیم. و درنهایت کامپیوتر با سیستم عانل ویندوز 2003 بالا آمده و پس از پرسیدن رمز administratorوارد ویندوز میشود .

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file