صفحه شخصی زینب ایزانلو

گزارش هفته چهارم

نصب windows 2003 server

مرحله نصب اولیه ابتداکامپیوتر رادر حالت بوت روشن از سی دی روشن میکنیم. تا پس از راه اندازی مجدد سی دی ویندوز فراخوانی شود. حال این مرحله نصب تمام فایلها و درایورها بارگذاری می شود.

حالا به شما اجازه داده می شود که اگر قبلا بر روی کامپیوتر خود سیستم عامل دیگری داشته اید آنرا با فشار دادن کلید R تعمیر کنید و اگر می خواهید تازه سیستم عامل نصب کنید .

کافیست با فشار دادن کلید ENTERادامه دهید

 

مرحله بعدی خواندن شرایط نرم افزار و فشار دادن کلید F8 برای قبول شرایط است. حال نوبت انتخاب پارتیشن مورد نظر برای نصب ویندوز است که نحوه انتخاب آن به شرایط زیر بستگی دارد

الف)اگر هارد شما بکلی پارتیشن بندی نشده باشد شما در این حالت می توانید پارتیشن مورد نظر را درست کرده و سپس ویندوز را بر روی آن نصب کنید.

در این مرحله باید نوع فایل سیستم خود را در هنگام فرمت کردن انتخاب کنیم. ویندوز 2003 با فایل سیستمهایNTFS-FAT32-FATکار می کند ولی باید بدانیم اگر می خواهیم سیستم عامل دیگری به غیر

از 2003 از هارد ما استفاده کند مثل ویندوز 98 که NTFS را پشتیبانی نمی کند باید نوع فایل سیستم خود را FATیا FAT32 انتخاب کنیم و گرنه NTFSبهترین گزینه می باشد.

بعد از گذشت مرحله قبل حالا نوبت مرحله ای است که فایلهای مرد نظر باید از منبع نصب کپی شود. بعد از کپی فیلهای مورد نیاز که بصورت اتوماتیک انجام می گیرد

سپس کامپیوتر RESTART می شود و در مرحله گرافیکی نصب ادامه پیدا می کند.

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file