صفحه شخصی سیده مریم خشیارمنش

در این صفحه ما به توضیح در مورد شبکه در کامپیوتر میپردازیم.

گزارش هفته ششم

روترها و سوئيچينگ لايه سوم

 

همانگونه که قبلا" اشاره گرديد ، اکثر سوئيچ ها در لايه دوم مدل OSIفعاليت می نمايند (Data Layer) . اخيرا" برخی از توليدکنندگان سوييچ، مدلی را عرضه نموده اند که قادر به فعاليت در لايه سوم مدل OSIاست . (Network Layer) . اين نوع سوئيچ ها دارای شباهت زيادی با روتر می باشند.


زمانيکه روتر يک بسته اطلاعاتی را دريافت می نمايد ، در لايه سوم بدنبال آدرس های مبداء و مقصد گشته تا مسير مربوط به بسته اطلاعاتی را مشخص نمايد. سوئيچ های استاندارد از آدرس های MACبمنظور مشخص کردن آدرس مبداء و مقصد استفاده می نمايند.( از طريق لايه دوم) مهمترين تفاوت بين يک روتر و يک سوئيچ لايه سوم ، استفاده سوئيچ های لايه سوم از سخت افزارهای بهينه بمنظور ارسال داده با سرعت مطلوب نظير سوئيچ های لايه دوم است. نحوه تصميم گيری آنها در رابطه با مسيريابی بسته های اطلاعاتی مشابه روتر است . در يک محيط شبکه ای LAN، سوئيچ های لايه سوم معمولا" دارای سرعتی بيشتر از روتر می باشند. علت اين امر استفاده از سخت افزارهای سوئيچينگ در اين نوع سوئيچ ها است . اغلب سوئيچ های لايه سوم شرکت سيسکو، بمنزله روترهائی می باشند که بمراتب از روتر ها سريعتر بوده ( با توجه به استفاده از سخت افزارهای اختصاصی سوئيچينگ ) و دارای قيمت ارزانتری نسبت به روتر می باشند. نحوه Pattern matchingو cachingدر سوئيچ های لايه سوم مشابه يک روتر است . در هر دو دستگاه از يک پروتکل روتينگ و جدول روتينگ، بمنظور مشخص نمودن بهترين مسير استفاده می گردد. سوئيچ های لايه سوم قادر به برنامه ريزی مجدد سخت افزار بصورت پويا و با استفاده از اطلاعات روتينگ لايه سوم می باشند و همين امر باعث سرعت بالای پردازش بسته های اطلاعاتی می گردد. سوئيچ های لايه سوم ، از اطلاعات دريافت شده توسط پروتکل روتينگ بمنظور بهنگام سازی جداول مربوط به Cachingاستفاده می نمايند.

همانگونه که ملاحظه گرديد ، در طراحی سوئيچ های LANاز تکنولوژی های متفاوتی استفاده می گردد. نوع سوئيچ استفاده شده ، تاثير مستقيم بر سرعت و کيفيت يک شبکه را بدنبال خواهد داشت .

 

راه اندازي روتر سيسکو

 

شروع به کار

به هنگام خريد يك روتر لوازمي كه همراه آن به شما تحويل داده خواهد شد عبارتند از:

1- سيم برق

2- كابل اتصال روتر به كامپيوتر

3- يك CD

4- يك دفترچه راهنما

 

مراحل زير را دنبال كنيد:

1- روتر را به يك كامپيوتر متصل كنيد.اينكار از طريق كابل اتصالي كه همراه روتر دريافت كرده ايد انجام مي شود.در پشت روتر شما پورتي وجود دارد كه به آن پورت console  مي گويند.آنرا پيدا كنيد و يك سر كابل را به آن متصل كرده و سر ديگر آنرا به كامپيوتر مورد نظر متصل كنيد

2- براي كار كردن با روتر نياز به يك نرم افزار terminal Emulation  داريم. اين نرم افزار ها زبان روتر ها را مي فهمند و مي توانند با آنها صحبت كنند. نرم افزار Hyperterminal  ويندوز از اين خانواده است و مي توانيد از آن استفاده كنيد.برنامه را با پارامترهاي زير اجرا كنيد:

 

9600 boud

No Parity

8 data Bits

1 Stop Bit

 

× در صورتيكه كابل را از طريق پورت com  به كامپيوتر متصل كرده ايد براي اتصال اوليه از گزينه direct to com  استفاده كنيد.

3- روتر را روشن كنيد

 

قسمتهاي مهم روتر

ROM(Read Only Memory)

اين حافظه پايدار در روتر براي ذخيره كردن موارد زير بكار مي رود:

•برنامه Power-on self test  كه هنگام بالا آمدن روتر اجرا مي شود و براي چك كردن قسمتهاي مختلف آن بكار مي رود.

•برنامه Bootstrap Startup  (خود راه انداز) كه روتر را راه اندازي مي كند

•نرم افزار IOS  روتر

واضح است كه تغيير محتويات ROM  روتر به روش نرم افزاري امكان پذير نبوده و بايد Chip  آن عوض شود.

 

Flash Memory

يك قطعه حافظه قابل پاك كردن و دوباره برنامه ريزي كردن مي باشد.اين حافظه حاوي سيستم عامل روتر مي باشد.

 

NVRAM(Non Volatile RAM)

اين حافظه براي نگهداري از فايل Startup configuration  بكار مي رود.همانند Flash Memory  اين حافظه هم محتويات خود را در هنگام قطع برق از دست نمي دهد

 

RAM(Random Access Memory)

اين حافظه عادي روتر بوده و داده هاي موقتي خود را در آن نگهداري مي كند.مانند Routing table

همچنين پس از راه اندازي روتر سيستم عامل به اين حافظه منتقل مي شود.

اين حافظه در هنگام قطع برق تمام محتويات خود را از دست مي دهد

 

Interfaces

Interface  به محل ارتباطي روتر با محيط بيرون گفته مي شود.بطور پيش فرض روترها داراي اينترفيس هاي serial  هستند كه براي اتصال به يك شبكه WAN  در فاصله هاي دور بكار مي رود.همچنين اينترفيس هايي براي اتصال به LAN  در روترها وجود دارد مانند

 Ethernet,Token Ring,FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

 

 

هنگام روشن كردن روتر چه اتفاقي مي افتد

1. برنامه Power-on self Test  سخت افزار روتر را چك مي كند. قطعاتي از قبيل CPU,memory  و اينترفيس ها

2. برنامه Bootstrap  اجرا مي شود

3. Bootfield  خوانده مي شود تا سيستم عامل مناسب مشخص شود

4. سيستم عامل موجود در Flash memory  به RAM  انتقال داده مي شود

5. فايل Configuration  كه در NVRAM  ذخيره شده است به RAM  منتقل مي شود

6. اگر فايل Configuration  در NVRAM  وجود نداشته باشد IOS  روتر يكسري سوالات به صورت Wizard  مطرح خواهد كرد تا Config  اوليه شكل بگيرد.به اين ويزارد Setup dialog  گفته مي شود

 

کار با روتر

« ست کردن کلمات عبور»

اگر روتر نو باشد Password  اي نخواهد داشت. پس اولين مرحله تعيين يك كلمه عبور براي روتر مي باشد.روشي كه در زير براي ست كردن كلمه عبور آورده شده است تنها هنگامي بكار مي رود كه اتصال به روتر از طريق پورت كنسول انجام شده باشد. عبارت زير در Consol  ديده مي شود:

 

Router>

به اين حالت User Exec  گفته مي شود. به عنوان يك User  فقط مي توان به روتر log on  كرده و يكسري گزارشات و تنظيمات را مشاهده كرد و در اين حالت امكان ست كردن كلمه عبور وجود ندارد. براي ست كردن كلمه عبور بايد ابتدا به حالتي كه به آن Privileged Exec  گفته مي شود وارد شويد.

براي ورود به اين حالت بايد از دستور enable  استفاده كرد. خط فرمان به صورت زير تغيير پيدا مي كند:

Router#

اين بدان معني است كه روتر هم اكنون در حالت Privileged Exec  قرار دارد. براي برگشت به حالت user Exec  بايد از دستور disable  استفاده نمود. حال براي ست كردن كلمه عبور بايد از حالت Enable  به حالت Configuration  رفت. دستور configure  اين كار را انجام مي دهد:

Router#configure

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?terminal

Router(config)

 

 

 

عبارت فوق نشان مي دهد كه روتر در حالت Configuration  قرار دارد.

 

5  كلمه عبور متفاوت وجود دارد كه بايد همگي آنها ست شوند:

1- Console

2- Auxilary

3- VTY

4- Enable

5- Enable Secret

 

1- Console

اين كلمه عبور پورت Console  روتر را محافظت خواهد كرد:

 

Router#Configure

Router(config)# line console 0

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password CISCO

Router(config-line#Ctrl-Z

 

2- Auxiliary

اين كلمه عبور براي اتصالات از طريق مودم بكار مي رود:

 

Router#Config t (Configure terminal)

Router(config)# line aux 0 (line auxiliary 0)

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password CISCO

Router(config-line#Ctrl-Z

 

 

دستور خط اول خلاصه شده دستور Configure terminal  مي باشد(در روتر مي توان به جاي دستورات از فرم خلاصه شده آنها هم استفاده نمود)

 

3- VTY

پورتهاي Virtual  مانند بقيه پورتها وجود خارجي ندارند.در هنگام اتصال به روتر از طريق Telnet  از اين پورت استفاده مي شود.تعدا اين پورتها  5  تا مي باشد.در صورتيكه بخواهيم همگي كلمات عبور را با همديگر ست كرد مي توان از دستور line vty 0 4 (0  يك جاي خالي و سپس  4) استفاده نمود:

 

Router#Config t

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password CISCO

Router(config-line#Ctrl-Z

 

 

4- Enable

اين كلمه عبور به صورت Clear text  ذخيره مي شود و معمولا از كلمه عبور Enable Secret  براي ورود به حالت Enable  استفاده مي شود(اين كلمه عبور به صورت رمز شده ذخيره مي شود).ولي در مواقعي كه مشكلي براي روتر پيش بيايد و روتر از IOS پيش فرض براي بالا آمدن استفاده كند كلمه عبور Enable Secret  كار نخواهد كرد ، پس بهتر است كه اين كلمه عبور ست شود.

 

Router#Configure

Router(config)# enable password CISCO

Router(config)#Ctrl-Z

5- Enable Secret

Router#Config t

Router(config)# enable secret CISCO

Router(config)#Ctrl-Z

 

« نمايش config  روتر»

config  روتر در NVRAM  آن ذخيره مي شود. NVRAM  يك حافظه غير فرار است كه باعث مي شود config  روتر در هنگام خاموش شدن از دست نرود. config  اي كه در NVRAM  ذخيره شده است startup-config  ناميده مي شود و در ابتداي بالا آمدن روتر به RAM  منتقل مي شود.به config  اي كه در RAM  وجود دارد running-config  گفته مي شود. نمايش محتويات config  روتر در حالت user exec  امكان پذير نيست و بايد در حالت enable  قرار گرفت.

دستورات مربوط به نمايش config  روتر به صورت زير مي باشد:

 

Show startup-config(يا به طور مختصر sh start)

Show running-config(يا به طور مختصر sh run)

« ذخيره config  روتر»

config  روتر در NVRAM  ذخيره مي شود كه به آن startup-config  نيز گفته مي شود. براي ذخيره كردن running-config  در startup-config  از دستور زير بايد استفاده نمود:

 

Copy running-configuration startup-configuration  (خلاصه copy run start)

 

پس از اجراي اين دستور بايد فايل مقصد را مشخص كنيد كه با زدن دكمه ENTER  همان فايل پيش فرض آن (startup-config) انتخاب خواهد شد.

 

# copy run start

Destination file [startup-config]: (here you would press Return)

Building Configuration...

 

در روترهاي قديمي به جاي اين دستور از دستور write mem  استفاده مي شود.

اگر tftp server  داشته باشيم مي توانيم با دستورات زير config  روتر را در يك فايل بر روي سايت ftp  ذخيره كنيم:

 

 

 

#COPY RUN TFTP

Remote host[]? 10.1.1.1 (this is IP address of the TFTP server)

Name of configuration file to write [router-confg] Return

(the above writes the configuration to the file router-confg)

Write file ARNOLD-confg on host 10.1.1.1? Return

[confirm] Return

Building configuration...

 

 

 

«بازيابي config  روتر»

با استفاده از دستور reload  مي توان startup-config  را به running-config  منتقل كرد.

 

 

« کلمه عبور فراموش شده»

كلمات عبور روتر در فايل startup-config  كه در NVRAM  قرار دارد ذخيره مي شوند. نكته اصلي در بازيابي كلمات عبور اين است كه در هنگام بالا آمدن روتر نبايد اجازه بازيابي startup-config  و ذخيره آن در running-config  به روتر داده شود. و به اين منظور بايد بيت ششم از configuration register  تغيير داده شود.config register  روتر را مي توان در دو حالت config mode  يا رياROM MONITOR  تغيير داد. چون كلمه عبور را گم كرده ايم امكان ورود به config mode  را نداريم و بنابراين از روش دوم براي تغيير آن استفاده مي كنيم.

براي ورود به حالت ROM MONITOR  بايد در هنگامي كه ios  از flash memory  لود مي شود دستور Break  به روتر ارسال كرد.

روتر را خاموش نموده و سپس روشن نماييد. ابتدا برنامه power os self test  اجرا مي شود و سپس ios  از flash  به RAM  منتقل مي شود. اگر قبل از انتقال كامل ios  به ram  دستورbreak  براي روتر فرستاده شود وارد حالت ROM MONITOR  خواهيم شد.پس از ورود به حالت ROM MONITOR  دستورات زير را تايپ نمائيد:

>o/r 0x2142

>i

با اين دو دستورregister config  تغييرکرده و روتر دوباره ريست مي شود و سپس در هنگام بالا آمدن stratup-config  در running-config  كپي نخواهد شد بنابراين مي توان بدون نياز به كلمه عبور وارد حالت enable mode  و config mode  شد. با دستورات زير کلمه عبور جديد ست مي شود:

 

Router>en

Router#copy start run

Router#configure t

Router(config)#enable secret mypass

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#exit

 

 

همانگونه كه ديده مي شود config register  را در انتهاي كار به حالت اوليه باز مي گردانيم تا در راه اندازي دوباره روتر startup-config  به running-config  منتقل شود.اگر الان دستور show version  را اجرا كنيد نتايج زير بدست خواهد آمد:

 

Router#sh version

Cisco Internetwork Operating System Software

 

32K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

 

 

configuration register  روتر دو بايت است که بيتهاي مختلف تشکيل دهنده آن به صورت زير مي باشد:

00-03  Boot file is cisco2-2500 (or boot system command)

06 Ignore configuration disabled

07 OEM disabled

08 Break disabled

10 IP broadcasts with ones

12-11 console speed is 9600 baud

13 Boot default ROM software if network boot fails

14 IP broadcasts do not have network numbers

15 Diagnostic mode disabled

 

 

در حالت عادي مقدار آن ox2102  مي باشد(0010،0001،0000،0010)

بيت ششم در صورتيكه  1  باشد انتقال startup-config  به running-config  انجام نخواهد شد.با ست كردن اين بيت به  1  مقدار configuration register  مي شود

  0x2142(0010،0001،0100،0010)

 

 

 

 

[ 0 نظر ]
صفحه اصلی
پست الکترونیک
can't open file