یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-5-1 کنترل توان مبتنی بر Pilot

این مدل، یکی از پیشنهادات اولیه ای مبتنی بر کنترل توان توسط سرخوشه‌ها و بسیار نزدیک به مکانیزم تلفن های همراه (سلولی) است[12]. این مدل به اینگونه است که پس از اینکه ساختار خوشه بندی با مکانیزم دلخواه ساخته شد، سرخوشه‌ها از کنترل توان برای سیگنالهای پایلوت و بسته‌های عادی داده استفاده می‌کنند. کنترل توان سیگنال پایلوت برای کنترل عضویت خوشه استفاده می‌شود. چون عضویت در خوشه‌ها براساس این پایلوتها می‌باشد. اعمال کنترل توان بسته‌های داده، برای حصول اطمینان از ارسال بسته به گره‌های دور با کمترین خطا و ارسال بسته‌ها به گره‌های نزدیک با کمترین مصرف انرژی می‌باشد. این الگو همچنین با شرایط ارسال بد مقابله کرده و در سخت ترین شرایط سعی در ارسال درست بسته‌ها را دارد. مهمترین مزیت این مدل این است که منطق کنترل توان را می‌توان در سرخوشه‌ها متمرکز نمود و با این کار مشکل توزیع نمودن کامل کنترل توان را ساده تر کرد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26