یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-10سایر موارد مربوط به خوشه‌بندی

خوشه‌های 1گامی :یکی از معدود مقالاتی که درمورد خوشه‌های 1گامی ارائه شده (هر گره در خوشه با هر گره دیگر می‌تواند ارتباط برقرار کند) مرجع [30]می‌باشد. اولین ابتکار ارائه شده سعی در یافتن بزرگترین دسته‌ها داشته است).امَا نمی‌تواند تضمین نماید که ‌همواره خوشه‌های مطلوب پیدا شوند. این امر مستلزم انجام سه مرحله برای هر گونه تغییر در توپولوژی شبکه است.

خوشه‌بندی و سیار بودن:به طور کلی خوشه‌بندی شبکه‌های سیار دشوار است چون ساختار خوشه‌بندی ممکن است در اثر حرکت گره‌ها به اطراف دستخوش امواج گشته و خراب شود و سربار سیستم را افزایش دهد. اکثر مدلهای تشریح شده فوق بر روی شبکه‌های بزرگ و کوچک سیار امتحان شده‌اند برخی از انها براساس سیار بودن شبکه طراحی شده‌اند. مرجع [30]چهارچوب مبتنی بر سیار بودن خوشه‌بندی را ارائه نمودند که خوشه‌ها به نحوی ساخته می‌شدند که احتمال محدودیت aدر قابل استفاده بودن مسیرهای بین همه گره‌های خوشه در بازه زمانی tبسیار اندک بود. انها همچنین تحلیلی بر خطاهای ارتباطی و مطالب مسیریابی بین خوشه ایی و داخل خوشه ایی ارائه دادند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26