چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Wednesday 19 th of September 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-4چند پروتکل معروف در شبکه‌های سلسله مراتبی خوشه‌ایی

در ذیل جند پروتکل معروف شبکه‌های سلسله مراتبی خوشه‌ایی به اختصار اشاره می‌گردد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26