دوشنبه 28 آبان 1397 | Monday 19 th of November 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-4چند پروتکل معروف در شبکه‌های سلسله مراتبی خوشه‌ایی

در ذیل جند پروتکل معروف شبکه‌های سلسله مراتبی خوشه‌ایی به اختصار اشاره می‌گردد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26