یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-3-3ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﻻﻧﯽ

ساختار دیگری نیز که از محاسبات هندسی به وجود می​اید ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﻻﻧﯽ نام دارد.. در این ساختار ابتدا ناحیه ورونوی اطراف هر گره مشخص می‌شود. سپس گره‌هایی که دیاگرام ورونوی انها در کنار هم قرار گرفته به هم متصل می‌گردد. تصویر 6ساختار منتج شده نمودارورونوی مجموعه گره ایی با گره‌هایی که اطرافشان ناحیه ورونوی است می​باشد. این ساختار با بار اجرا ساخته می‌شود. همانگونه که مشخص شده، هر دو گره ایی که ناحیه ورونوی انها برای بدست اوردن مثلث ﺩﻻﻧﯽ دستخورده باشد به‌هم متصل می​شوند.

شکل 6 نمودار ورونوی (خطوط نقطه‌چین) و ﻣﺜﻠﺚ ﺑﻨﺪﯼ ﺩﻻﻧﯽ (خطوط صاف) مربوط به 5 گره

از معایب این روش این است که ساخت ﺩﻻﻧﯽ لینک های بسیار طولانی ایجاد میکند که طولانی تر از حداکثر برد فرستنده ‌هستند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26