یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-2-1کنترل برد فرستنده

اولین حالت ، کنترل برد فرستنده است که کاملاً هندسی است و ناحیه ای به اندازه Aدر نظر می​گیرد که گره‌ها با توزیع یکنواخت و گراف دیسک واحد در ان قرار دارند. فرضیات این مدل با تئوری گراف‌های تصادفی هندسی منطبق است که در اینجا به خوبی می​تواند مورد استفاده قرار گیرد [36]

برای چنین شبکه ای اگر باشد احتمال وصل شدن صفر(برای هر > 0e) از سوی دیگر در صورتی که  باشد و در صورتی که به عنوان تابع تعدادی از گره‌های شبکه باشد گراف با احتمال نزدیک به یک متصل است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26