یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-7-11کیفیت سرویس

در بسیاری از برنامه های کاربردی تحویل داده باید در یک دوره خاص زمانی صورت پذیرد. بنابراین تاخیر در تحویل داده یکی از ملاحظات مهم است. در برخی دیگر حفظ انرژی که ارتباط مستقیم با طول عمر شبکه دارد بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. هنگامیکه انرژی رو به اتمام است ممکن است شبکه به صورت هوشمند کیفیت را پایین بیاورد به این صورت که سرعت پردازش و یا دوره بیداری گره‌ها را کمتر کند و با این کار طول عمر خود را افزایش دهد. البته این کار نباید سبب شود که کیفیت سرویس از استانه تعیین شده پایین‌تر رود

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26