یکشنبه 28 بهمن 1397 | Sunday 17 th of February 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-7-5توانمندیهای گره

در یک شبکه حسگر، وظایف مختلفی وجود دارد که می‌توانند به گره‌های حسگر اختصاص یابند. هر گره متناسب با برنامه کاربردی می‌تواند وظیفه‌ای خاص مانند رله‌کردن، حس کردن و تجمیع را به عهده بگیرد. ناهمگن بودن حسگرها، خود موضوع بحث برانگیزی است که مقالات بسیاری در این خصوص ارائه شده است. برای نمونه بعضی برنامه های کاربردی نیاز به ترکیب گوناگونی از حسگرها برای نظارت دما ، فشار ، نور و رطوبت محیط را دارند. این حسگرهای خاص می‌توانند شامل حسگرهای معمولی باشند که از همدیگر مستقلند یا از نظر کاری به هم وابسته هستند [17]

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26