شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3- ویرایش دروس

در این صفحه لیست دروس تعریف شده در سیستم قابل مشاهده است. مدیر سایت می تواند درس  جدیدی به اطلاعات موجود اضافه نماید ، یکی از دروس موجود را ویرایش یا حذف نماید

همچنین با کلیک بر روی گزینه ویرایش فصل ها برای هر رشته می تواند فصل های تعریف شده برای درس مورد نظر را در صفحه ای که در زیر می بینید ،مشاهده نماید:

در این صفحه لیست فصل های تعریف شده برای درس مورد نظر مشاهده است. مدیر سایت می تواند فصل جدیدی به اطلاعات موجود اضافه نماید ، یکی از فصل موجود را ویرایش یا حذف نماید.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26