چهارشنبه 7 خرداد 1399 | Wednesday 27 th of May 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5- انتخاب رشته ها

ALTER proc [dbo].[SelectCourse]

as

SELECT [CourseID]

      ,[Title]

  FROM [CreateQuize].[dbo].[Course]

لیست تمام رشته های ثبت شده در سیستم را بر می گرداند.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26