جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1- درج سئوالات ازمون

float

as

INSERT INTO [dbo].[QuizeDetails]

           ([QuizeIDRef]

           ,[QuestionIDRef]

           ,[Value])

     VALUES

           (@QuizeIDRef

           ,@QuestionIDRef

           ,@Value )

ای دی ازمون و ای دی سئوال و نمره سئوال در ازمون مورد نظر را در جدول مربوطه اضافه می کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26