شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل دوم: تحلیل برنامه

برای تحلیل  و مدلسازی سیستم فوق از ابزار Rational Roseاستفاده شده است . و در زیر نمودارهایی که در این محیط طراحی گردیده است ارائه می گردد

ابزار Rational Roseاستفاده شده است . و در زیر نمودارهایی که در این محیط طراحی گردیده است ارائه می گردد .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26