شنبه 27 مهر 1398 | Saturday 19 th of October 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1-10- کنترل و بازیابی پروتکل

بسیاری از کمپانی های امنیت و شبکه، ادعا می کنند پروتکل اسکایپ را برای سرمایه گذاری و برنامه های کاربردی حامل، کنترل و ردیابی می نمایند، در حالیکه روش های ردیابی ویژه که این کمپانی ها بکار می برند ، اغلب خصوصی هستند.ازمون مجذورchiپیرسون و طبقه بندی خام بیز ، دو رویکردی هستند که در سال 2007 منتشر گردیدند.ترکیب اندازه گیری های اماری، خواص ظرفیتی ( مانند فرکانس های بایتی و توالی بایت اولیه ) ، و همچنین خواص جریان ( مثل اندازه ی بسته ها و جهات بسته ) نشان داده که می تواند روشی موثر برای شناسایی TCPاسکایپ و پروتکل های مبتنی بر  UDP، باشد

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26