سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 nd of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-2-9- پهنای باند موثر

    فرض کنید اب در یک سری لوله با قطره های مختلف جریان دارد.سرعت جریان اب در ان لوله هابرابر سرعت جریان اب در لوله ای است که کمترین قطر را دارد.به همین ترتیب ،زمانی که بسته از مبدا به مقصد حرکت می کند ، پهنای باند موثر بسته، در اصل همان پهنای باند کندترین اتصال در طول مسیر است.

شکل 1-9 ) پهنای باند موثر

از انجا که کمبود پهنای باند مشکلات اساسی کیفیت را در یک شبکه ایجاد می کند، سوال منطقی این است که  "چطور می توان پهنای باند قابل دسترس را افزایش داد؟"  اولین پاسخی کهمی شنوید خود به خود این است که ، " پهنای باند را اضافه کن! "  در شرایطی که هیچ جایگزینی برای افزایش باند وجود ندارد، پهنای باند وجود ندارد،پهنای باند اضافی نسبتا گران تمام می شود.شبکه خود را با سیستم بزرگراه های شهر خود مقایسه کنید.در طول ساعات اوج ترافیک ، خطوط بزرگراه دچار ازدحام می شوند.اما همین خطوط ممکن است در ساعات دیگر روز بدون استفاده و خلوت باشند.به جای ساختن خطوط بیشتر برای پوشش دادن حمل ونقل در ساعات شلوغ ؛ مهندسان بزرگراه ها ، یک یا چند خط از خطوط موجود را به خطوط مشارکتی تبدیل می کنند، و ماشین هایی با دو یا چندین سرنشین می توانند از این خطوط مشارکتی استفاده کنند.سرنشینان این اتوموبیل ها از حق تقدم بالاتری در بزرگراه ها بهره مند شده و لذت می برند.به همین ترتیب ، می توانید از ویژگی QOS  در مواقع پر ازدحام شبکه،برای اختصاص اولویت برتر به برنامه های کاربردی حائز اهمیت خود استفاده کنید.

رفتار سیاسی نادرست: برخورد به روش خاص با بسته های خاص

ماموریت QOSرا می توان به این شکل بیان کرد " سازماندهینقل و انتقالات و اتخاذ سیاستی منطبق با سیاست QOSدر جابه جایی گروه های مختلف نقل و انتقالات ." به بیان دقیق تر ، سه مرحله اساسی در پیکربندی QOSوجود دارند.

مرحله اول- تعیین نیازهای اجرایی شبکه در مورد انواع گوناگون نقل وانتقالات . به عنوان مثال ، توصیه های زیر را در مورد بسته های صوتی ،تصویری و داده ها در نظر بگیرید :

·        صوت

-       تاخیر کمتر از ms150 در یک سمت

-       ارتعاش کمتر ازms 30

-       کمتر از یک درصد بسته مفقودی

·        تصویر

-       تاخیر کمتر ازms150  در یک سمت برای برنامه های کاربردی دو طرفه ( مثل کنفرانس تصویری)

-       ارتعاش کمتر ازms 30

-       کمتر از یک درصد بسته مفقودی

·        داده ها

برنامه های کاربردی در احتیاجات زمان تاخیر و بسته های مفقودی با یکدیگر متفاوت هستند.بنابراین، برنامه های کاربردی،داده ها را به کلاس های مختلف نقل و انتقال ، که از پیش تعریف شده اند، دسته بندی کرده و هر کلاس را با خصوصیات بسته مفقودی و زمان تاخیر خاص پیکربندی می کنیم.

مرحله دوم- بسته ها را در گروه های معین طبقه بندی کنید.به طور مثال ،ممکن است گروهی به نام "تاخیر اندک"[1]  داشته باشید و تصمیم بگیرید که بسته های صوت و تصویر را در این گروه قرار دهید.احتمال دارد که گروه دیگری به نام " اولویت پایین " [2] داشته باشید و بسته هایی مانند موسیقی بارگذاری شده از اینترنت را در ان جای دهید.سیسکو بنابر تجربه توصیه می کند که بیشتر از ده کلاس بسته به وجود نیاورید.

مرحله سوم- سیاست های QOSخود را مستند ساخته و در دسترس کاربران قرار دهید.به عنوان مثال ، اگر یک کاربر اعتراض کرد که برنامه های بازی شبکه انها بسیار کند اجرا می شود، می توانید او را به سیاست های QOSشرکت ، که نحوه بهره مندی برنامه های کاربردی، نظیر بازی های شبکه ، از کارامدترین روش را توضیح داده است ، ارجاع دهید.(به این معنی که تمامی انواع دیگر بسته ها ، نسبت به این بسته ها اولویت دارند).

سیسکو به شما این امکان را می دهد که تمام ابزار های خود را با چندین ابزار QOSمجهز سازید.(یعنی مکانیسم های QOS) . تمام ویژگی های QOSسیسکو در یکی از این سه گروه    دسته بندی شده اند.

شکل 2-9 ) گروه های QOS[1] Low Delay

[2] Low Priority

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26