جمعه 31 خرداد 1398 | Friday 21 st of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-9- کیفیت در VOIP

 در فصل های قبل توضیح دادیم که هنگام ارسال بسته صوتی خود در شبکه، می توانید با استفاده از کدک که بسته صوتی را فشرده می سازد، پهنای باند را حفظ کنید. با این حال ، در اینجا یک تناسب داریم . اگر پهنای باند مورد نیاز خود را کاهش دهید ،ممکن است مجبور باشید که مقداری از کیفیت صوت خود را فدا کنید. برای اینکه بتوانید بهنرین تشخیص را داشته باشید که ایا این تناسب " پهنای باند برای کیفیت " قابل قبول هست یا نه ، باید با استفاده از یک روش اعدادی ، کیفیت را مقایسه کنید.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26