یکشنبه 24 آذر 1398 | Sunday 15 th of December 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-8- شبکه مجازی

تکنولوژی شبکه مجازیسیسکو،که داخل روترهای سیسکو، سوئیچ هایCatalyst  سیسکوو AccesspointهایAironet سیسکو در شبکه بیسیمگنجانده شده است، شبکه فیزیکی را به چندین شبکه منطقی مجزا می کند. به عنوان مثال تفکیک شبکه یک شرکت به بخش های منابع انسانی، فروش، بازاریابی، مهندسی و مالی. یک تکنیک اساسی برای امنیت صدا ایجاد یک شبکه مجزای مجازی برای صداست. یک حسن ان این است که ترافیکی که بر بستر شبکه مجازی صدا فرستاده می شود برای افراد در داخل ویا خارج شبکه که به داده های شبکه متصل هستند قابل رؤیت نیست و ترافیک داده ها نمی تواند از شبکه مجازی صوتی بگذرند. امتیاز دیگران این است کهIPمی تواند یک کلاس منحصربه فرد سرویس برای شبکه مجازی صوتی اختصاص دهد تا مطمئن شود که ترافیک صوتی بر ترافیک داده اولویت دارد.

 راهکار های شبکه های مجازی جهت محافظتسیستم صوتی از تهدیدات امنیتی

1- پیشگیری از نفوذ به سیستم کنترل تلفن–شرکت ها می توانند سیاست های متفاوت برای کنترل دسترسی به شبکه مجازی صوتی خود اعمال کنند. به عنوان مثال دادن اختیار به کارمندان بخش صنعتی برای دسترسی به بخش داده نه بخش صدا. همچنین دایر کردن یک شبکه مجازی مجزا، مانع سعی کارکنان برای استفاده از شبکه بخش های دیگر برای تماس های خارج شهری به منظور اجتناب از افزایش صورت حساب تماس هایشان می شود.

2- پیشگیری از حملات-DoSبیشتر این حملات از یک کامپیوتر شخصی ناشی می شوند بنابراین نمی توانند برتلفن های  IPو سرورهای پردازش تماس که به شبکه مجازی صوتی مجزا متصل هستند تاثیر گذارند.

3- پیشگیری از استراق سمع و نفوذ در شبکه هکرها نوعا روی مکالمات با استفاده از یک کامپیوتر به همراه یک نرم افزار ویژه برای اتصال به همان شبکه صوتی استفاده می کنند. اگر شرکت کنندگان در مکالمات صوتی به طور منطقی در شبکه مرزبندی شوند، یک هکر نمی تواند به شبکه مجازی با یک کامپیوتر نفوذ کند

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26