چهارشنبه 7 خرداد 1399 | Wednesday 27 th of May 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-8- امنیت صدا

امنیت برای سیستم های صوتی به عنوان مجموعه ای از معیارها در سطح وسیعی رتبه بندی می شود. چنانچه یک شرکتTDM  سنتی (مالتی پلکسینگ بر مبنای تقسیم بندی زمان) بر مبنای سیستم تلفنی تحتIPیاPBXرا گسترش دهد، پرسنلITو مدیران صدا باید تمهیدات مناسبی جهت پیشگیری از تهدیداتی نظیر استراق سمع و ضررهای ناشی از نفوذ به شبکه برگزینند.سیستم های مخابراتی سیسکو می توانند از لحاظ امنیتی همانند سیستم های سنتیPBXو یا حتی امن تر از انها باشند. ترافیک صوتی بر بستر همان شبکه ای که شرکت ها برای ترافیک داده از ان استفاده می کنند حرکت می کند و بنابراین یک شرکت که شبکه ای ایمن با زیرساخت ها[1]را گسترش داده، از قبل نیزسرمایه زیادی که برای محافظت از سیستم صوتی شان نیاز دارد، تقبل کرده است. در ازمایشات جداگانه توسط "سازمان نظام مهندسی ارتباطات راه دور" [2]  راهکارهای تلفنیسیسکواز لحاظ امنیتی بالاترین جایگاه در صنعت را از ان خود کرده است


[1] Infrastructure

[2] Miercom

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26