سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 nd of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-4-6- پروتکل SIP

SIP    استاندارد موسسه تنظیم استاندارد های  مهندسی اینترنت[1]برای مذاکرات چند رسانه ای تحتIPاست .SIPیک پروتکل کنترل لایه    کاربرد  بر مبنایASCII است که می تواند برای ایجاد ، نگهداری و خاتمه گفتگو بین دو یا  چند نقطه انتهایی بکار رود . SIP  با چند پروتکل دیگرIETF  مثل پروتکل توصیف جلسهSDP پروتکل جریان بلادرنگ RTSPو پروتکل اعلام جلسه SAP[2]استفاده میشود .افراد بسیاریSIPرا بسیار قویتر ازH.323 می دانند. انها می گویند  SIPراه حل بسیارانعطاف  پذیرتر ، ساده تر ، اسانتر برای انجام ، مناسبتر برای ساپورت وسایل کاربر و  مناسب تر  جهت  تکمیلویژگیهای پیشرفته است . این فاکتورها برای فروشنده تجهیزات یا اپراتور شبکه از  اهمیت زیادی برخوردار است . سادگی به این معناست که محصولات و سرویس های پیشرفته میتوانند  سریعتر پیشرفت کنند و بسیار سریعتر در دسترس قرار  گیرند.                     

پروتکل اغاز جلسه SIPبه تازگی به عنوان یک  مدعی پروتکل دروازه وارد صحنه شده است .طراحان SIP  قول همکاری متقابل فروشندگانو قابلیت انعطاف طراحان شبکه در انتخاب  محصولات محصولات VOIPفروشندگان مختلف را در نظر گرفته ، و برقراری ارتباط ان مجصولات با یکدیگر را از طریق SIPممکن ساخته اند.سیسکو اخیرا ویژگی جدیدی از مدیریت تماس را معرفی کرده است ،( که همان کابل SIPمی باشد) که به محیط CCMاجازه برقراری ارتباط با محیط SIP را می دهد.SIPاز مفهوم دعوت شرکت کنندگان اعضا به جلسه استفاده می کند و این جلسه ها از طریق پروتکل اگهی اعلام SAPتبلیغ می کند.[1] Internet Engineering Task Force-IETF

[2] Session Annoiuncement Protocol

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26