سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 nd of June 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
MGCP6-4--2پروتکل

شبکه هایH.323  در بسیاری از وسایل ( مانند دروازه ها ) دارای هوش ارسال تماس در شبکه هستند. اما در یک شبکه پروتکل کنترل دروازه رسانه ها –[1]MGCPهوش ارسال تماس در یک متصدی تماس[2] قرار گرفته است و دروازه های   MGCPفاقد هوش ارسال تماس می باشند. این دروازه ها ، زیر دستان متصدی تماس هستند و ارقام شماره گیری شده را به متصدی انتقال می دهند تا متصدی تماس ، نحوه تمکیل تماس را تعیین کند. در یک محیط سیسکو ، متصدی تماس ، یک سرور CCMاست. با وجود اینکه MGCPدر ابتدا توسط سیسکو ایجاد شد و توسعه یافت ، اما اکنون یک استاندارد صنعتی است ( که در RFC 2705و RFC 2805تعریف شده است ) .

دو تلفن انالوگ را در نظر بگیرید که هر یک به درگاه ایستگاه تبادلات خارجیFXSدر مسیریاب های مختلف متصل اند. زمانی که یک تماس گیرنده با استفاده از یکی از این تلفن های انالوگ شماره ای را می گیرد، مسیریاب محلی ، ارقام شماره گیری  شده را دریافت کرده و انها را به متصدی تماس می فرستد . متصدی تماس مسئولیت برقراری تماس را بر عهده دارد . اما ، زمانی که تماس بر قرار شد ، متصدی تماس از مسیر خارج شده و به مسیر یاب های قادر به کار با صوت اجازه می دهد تا بسته های RTPرا مستقیما بین خود جاری کنند.

شکل 6-6)نحوه کار پروتکل MGCP

نقش متصدی تماس بسیار به نقش داور در مسابقات بوکس شبیه است. دو حریف به مرکز رینگ امده ، داور درباره قوانین با انها صحبت می کند ( مثل یک مسابقه جوانمردانه) و سپس فرمان " شروع مسابقه" را می دهد.داور از رینگ خارج می شود و اجازه می دهد تا دو حریف با هم به مسابقه بپردازند . یک متصدی تماس MGCP  نیز کاری با وضع قوانین ارتباطات و خارج شدن از مسیر ، کاری بسیار شبیه به این را انجام می دهد.

پس از اینکه برقراری تماس کامل شد ، وسایل MGCP ( مثل درگاه های FXSمتصل به تلفن های انالوگ ) بسته های RTPرا مستقیما بین خود جاری می سازند ، بدون اینکه متصدی تماس MGCPدخالتی داشته باشد.شبکه های MGCPدارای اجزای  MGCP[3]و مفاهیم  MGCP[4] هستند. اجزای MGCPشامل قطعات سخت افزاری فیزیکی هستند که یک شبکه MGCP،را به وجود می اورند، در حالیکه قطعات منطقی یک شبکه MGCPبه حساب می ایند[1] Media Gateway Control Protocol

[2] Call Agent

[3] MGCP Components

[4] MGCP Concepts

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26